Bx.grown

Sinds april 2016 zet het Neerhof, met steun van Vlaams minister Sven Gatz, volop in op het telen en verkopen van biologische groenten in korte keten. Een aantal vragen en stellingen schetsen de context en doelstellingen van het project.

Steeds meer (stedelijke) consumenten stellen zich vragen bij wat er op hun bord komt. Van waar komt het? Werd het op duurzame wijze geproduceerd & wie teelt het eigenlijk?

Korte keten landbouw biedt antwoorden op deze vragen door een rechtstreeks contact tussen de producent en de consument.

Hoe zit dat eigenlijk met de landbouw in en vooral rond Brussel? Worden de producten die nabij worden geteeld ook in de omgeving geconsumeerd?

Het grootste deel van de landbouw in en rond Brussel is contractlandbouw waarbij er maar weinig van de productie door Brusselaars geconsumeerd wordt. Veel van de nog actieve landbouwers worden bovendien ouder en hebben geen opvolger. De vraag is dus wat er in de toekomst met hun gronden zal gebeuren.

In Brussel zijn er veel laaggeschoolde werkloze jongeren. Is er voor een deel van hen een toekomst in de primaire sector mogelijk?

Dat is mogelijk wanneer we kunnen aantonen dat kleinschalige & korte keten landbouw rendabel is en tegelijkertijd ook ecologisch en sociaal duurzaam.

We weten dat het eetpatroon van heel wat Brusselse kinderen en volwassenen ongezond is. Hoe kunnen we die patronen verbeteren?

Door kinderen en hun ouders zo dicht mogelijk bij de voedingsbron te brengen, kunnen we mee zorgen voor gedragsverandering. Zelf mee komen oogsten en “vers van het veld”-eten koken kan bijdragen tot de gezonde en positieve beleving van voedsel.

Vragen over dit project? Stuur ons gerust een mailtje.