Hoger onderwijs

hoger onderwijs

Elk jaar lopen een aantal mensen stage op het Neerhof. 

Dit kan zowel voor jongeren uit het secundair onderwijs (dierenzorg…) als voor adolescenten uit het hoger onderwijs.

Onze stagiairs draaien sowieso mee in de volledige werking van het Neerhof, al kunnen de accenten wel verschillen.

Om voor een stage bij het Neerhof in aanmerking te komen, neem je contact op met Renate Zimmer , de verantwoordelijke van ons educatief begeleidingsteam. Met heel het team zullen we dan bekijken of we jou voldoende kunnen omkaderen en na een gesprek weet je of je al dan niet aan je stage kan beginnen.