Visie

Het Neerhof is jeugd- en gezinsboerderij waar het duurzaam contact met dier en natuur centraal staat.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons ervaringen opdoen door zelf de handen uit de mouwen te steken. De dieren op onze boerderij hebben elke dag zorg en aandacht nodig en in dat proces schakelen we de bezoeker zoveel mogelijk in. Dit gebeurt stapsgewijs, aangezien het voor mensen uit een stedelijke context altijd even wennen is aan de realiteiten van de boerderij.

In de eerste plaats richten we ons naar de jongeren en kinderen uit het Brussels Nederlandstalig jeugdwerk, maar ook de Nederlandstalige Brusselse (lagere) scholen en de recreatieve bezoeker komen aan bod. We vertrekken vanuit een aantal seizoensgebonden programma’s en werken met de unieke dynamiek van elke groep. Het vertrouwen van kinderen en jongeren zien groeien in hun omgang met de dieren en alles wat met hun zorg te maken heeft (voeding, onderhoud), is één van onze doelen. Met dat vertrouwen neemt ook het respect voor de dieren toe en veranderen de emotionele en kennisgerichte verhoudingen. Emoties als angst voor de grote dieren of omgekeerd een eerder dominante houding ten aanzien van de meer kwetsbare dieren, veranderen mogelijk in een relatie waar zorg, begrip en authenticiteit centraal staan.

Op het Neerhof werken we volgens de principes van de biologische landbouw. Het is onze overtuiging dat deze principes zowel op korte als lange termijn hun voordelen hebben. In onze pedagogische opdracht en het contact met onze bezoekers leggen we deze voordelen, alsook de consequenties van deze manier van werken, gericht uit. Biologisch betekent voor ons duurzaam en wie duurzaam zegt, denkt en handelt steeds bewust vanuit het cyclische besef dat al onze daden hun consequenties hebben. Het spreekwoord ‘Je oogst wat je zaait’ is de volkswijsheid die dat gevat weergeeft. Of het nu in relatie is tot jezelf, andere mensen, dieren, planten en alles wat ons verder omringt, de manier waarop we deze relatie vorm geven, bepaalt wat we uiteindelijk in deze wereld betekenen of van betekenis leggen.

Het Neerhof is ook een plek met ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte om te ravotten, rond te lopen, dingen te ontdekken en zo de eigen horizonten bewust of onbewust te verruimen. Een ruimte waar nieuwe of oude ideeën welkom zijn en steeds door ons voltallige team besproken worden. Een ruimte waar elk gezin en elk individu zich goed kan voelen en genieten van de rust en ongedwongenheid die hier heerst.

Tot slot. Een visie kan je proberen verwoorden, maar laat zich in de eerste plaats voelen. Kom dus zeker zelf je indrukken vormen op onze boerderij. Tot binnenkort.

Het Neerhofteam